Ons team

Dr. Kathleen Van Aken

Beste patiënten,

Op 30 september zet ik, met enige spijt in het hart, een punt achter mijn 25-jarige huisartsencarrière. Voor sommigen onder jullie komt dit zeker niet onverwacht, voor anderen misschien wel.

Al langer word ik geïntrigeerd en geïnspireerd door functionele voedings- en leefstijlgeneeskunde waarbij ik op een duurzame en holistische manier wil kijken naar ziekte en gezondheid, wat niet altijd tot zijn recht komt binnen de huidige organisatie van de huisartsgeneeskunde.

Nieuwe uitdagingen staan me dus te wachten; een andere praktijk, lesopdrachten, ook het ondersteunen van artsen en bedrijven in het meer aandacht hebben van de invloed van levensstijl op gezondheid. En hoewel ik met veel enthousiasme deze nieuwe toekomst tegemoet ga, kost het ook wel wat moeite om los te laten wat ik in 25 jaar met passie hebt opgebouwd.

Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar jullie allemaal, trouwe patiënten, waarvan ik sommigen al volg van in het prille begin, nu 25 jaar geleden. Het was een eer en een genoegen voor jullie te mogen zorgen. Ik hoop dat ik dat vaak goed gedaan heb; het was alleszins mijn intentie. Bedankt voor jullie vertrouwen; …ik heb ook heel veel van jullie geleerd; zonder jullie zou ik niet staan waar ik nu sta.

Mijn dank gaat evengoed uit naar mijn lieve collega’s, die me de mogelijkheid en de ruimte hebben toegestaan om andere horizonten te ontdekken, bereid om ondertussen de nooit aflatende zorg voor de patiënten over te nemen. Ik laat deze zorg voor jullie, mijn trouwe patiënten, ook in het volste vertrouwen over aan de collega’s van deze praktijk.

Ons team zal binnenkort versterkt worden met 2 jonge, enthousiaste collega’s die meer dan bereid zijn deze fakkel over te nemen. Het zal onze praktijk een nieuwe dynamiek geven, die een positieve verandering kan brengen.

Ik heb de huisartsgeneeskunde in die 25 jaar zien veranderen van een exclusieve arts-patiëntrelatie naar een praktijkvorm waar je als team klaar staat rond de patiënt. Huisartsenpraktijk De Hoeksteen heeft er bewust voor gekozen om door dat teamwerk kwaliteitsvolle eerstelijnszorg te kunnen bieden voor iedere patiënt. Ik wens bij deze onze jonge collega’s veel succes bij hun nieuwe start!

Tot ziens!

Dr Kathleen Van Aken